دکتر سمیه چهل چراغی دکتر سمیه چهل چراغی
  • درباره من دکتر سمیه چهل چراغی

سلام، دکتر سمیه چهل چراغی هستم متخصص داخلی 11:49

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:49

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:49