دکتر محمدصادق مسچی دکتر محمدصادق مسچی
  • درباره من دکتر محمدصادق مسچی

سلام، دکتر محمدصادق مسچی هستم دکترای روانشناسی سلامت 10:19

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:19

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:19