دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
  • درباره من دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی

سلام، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی هستم PHD ژنتیک مولکولی ( مشاوره ژنتیک ) 23:52

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:52

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:52

ارسال مستندات پزشکی

امکان ارسال صوت و مستندات پزشکی بعد از پرسیدن سوال فراهم میباشد . لطفا ابتدا سوال خود را ارسال کنید

ترک گفتگو

در صورت ترک این گفتگو ، پیام شما پاک خواهد شد .