دکتر نازنین حاجی زاده دکتر نازنین حاجی زاده
  • دکتر نازنین حاجی زاده

سلام. دکتر نازنین حاجی زاده هستم، متخصص زنان و زایمان 15:45

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:45

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:45