لیست پزشکان دکتر سیدحمید رضا نورصادقی متخصص کودکان
  • دکتر سیدحمید رضا نورصادقی

سلام. دکتر سیدحمید رضا نورصادقی هستم، متخصص کودکان 03:53

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:53

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:53