لیست پزشکان دکتر مرضیه شیرازی متخصص زنان و زایمان
  • دکتر مرضیه شیرازی

سلام. دکتر مرضیه شیرازی هستم، متخصص زنان و زایمان 20:19

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:19

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:19