دکتر مرضیه شیرازی دکتر مرضیه شیرازی
  • درباره من دکتر مرضیه شیرازی

سلام. دکتر مرضیه شیرازی هستم، متخصص زنان و زایمان 10:28

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:28

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:28