لیست پزشکان دکتر فرهاد نجات جراح و متخصص چشم
  • دکتر فرهاد نجات

سلام. دکتر فرهاد نجات هستم، جراح و متخصص چشم 10:41

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:41

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:41