لیست پزشکان دکتر علی مکاتب جراح و متخصص چشم
  • دکتر علی مکاتب

سلام. دکتر علی مکاتب هستم، جراح و متخصص چشم 08:31

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:31

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:31