دکتر حسام قاسم اف دکتر حسام قاسم اف
  • درباره من دکتر حسام قاسم اف

سلام. دکتر حسام قاسم اف هستم، متخصص جراحی عمومی 17:10

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:10

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:10