لیست پزشکان دکتر رسول فردی متخصص کودکان
  • دکتر رسول فردی

سلام. دکتر رسول فردی هستم، متخصص کودکان 13:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:29