لیست پزشکان دکتر رسول فردی متخصص کودکان
  • دکتر رسول فردی

سلام. دکتر رسول فردی هستم، متخصص کودکان 08:20

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:20

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:20