لیست پزشکان دکتر مسعود نموی متخصص داخلی
  • دکتر مسعود نموی

سلام. دکتر مسعود نموی هستم، متخصص داخلی 08:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:14