دکتر ناهید دهقانی آرانی دکتر ناهید دهقانی آرانی
  • درباره من دکتر ناهید دهقانی آرانی

سلام. دکتر ناهید دهقانی آرانی هستم، فوق تخصص روماتولوژی 18:43

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 18:43

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 18:43