دکتر زینت بهرامپور عمرانی دکتر زینت بهرامپور عمرانی
  • دکتر زینت بهرامپور عمرانی

سلام. دکتر زینت بهرامپور عمرانی هستم، متخصص داخلی ( گوارش ) 07:04

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 07:04

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 07:04