دکتر جواد ذوقی دکتر جواد ذوقی
  • درباره من دکتر جواد ذوقی

سلام. دکتر جواد ذوقی هستم، متخصص کودکان 15:26

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:26

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:26