لیست پزشکان دکتر جواد ذوقی متخصص کودکان
  • دکتر جواد ذوقی

سلام. دکتر جواد ذوقی هستم، متخصص کودکان 14:37

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:37

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:37