لیست پزشکان دکتر فرید عزیزی فوق تخصص ریه
  • دکتر فرید عزیزی

سلام. دکتر فرید عزیزی هستم، فوق تخصص ریه 13:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:57