دکتر امیررضا عطایی دکتر امیررضا عطایی
  • درباره من دکتر امیررضا عطایی

سلام. دکتر امیررضا عطایی هستم، روانپزشک ( سلامت جنسی ) 10:21

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:21

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:21