لیست پزشکان نوید فلاح زاده فیزیوتراپیست
  • نوید فلاح زاده

سلام. نوید فلاح زاده هستم، فیزیوتراپیست 14:32

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:32

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:32