دکتر حسین اعرافی دکتر حسین اعرافی
  • دکتر حسین اعرافی

سلام. دکتر حسین اعرافی هستم، متخصص کودکان 20:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:57