لیست پزشکان دکتر علیرضا رمضانی فوق تخصص شبکیه
  • دکتر علیرضا رمضانی

سلام. دکتر علیرضا رمضانی هستم، فوق تخصص شبکیه 01:46

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:46

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:46