لیست پزشکان دکتر علیرضا رمضانی فوق تخصص شبکیه
  • دکتر علیرضا رمضانی

سلام. دکتر علیرضا رمضانی هستم، فوق تخصص شبکیه 08:20

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:20

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:20