دکتر لیلا احمدی علی آبادی دکتر لیلا احمدی علی آبادی
  • درباره من دکتر لیلا احمدی علی آبادی

سلام. دکتر لیلا احمدی علی آبادی هستم، متخصص کودکان 02:59

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 02:59

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 02:59