لیست پزشکان دکتر لیلا احمدی علی آبادی متخصص کودکان
  • دکتر لیلا احمدی علی آبادی

سلام. دکتر لیلا احمدی علی آبادی هستم، متخصص کودکان 22:53

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:53

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:53