لیست پزشکان دکتر فرشته مسرور  متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
  • دکتر فرشته مسرور

سلام. دکتر فرشته مسرور هستم، متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی 15:19

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:19

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:19