لیست پزشکان دکتر علیرضا عمادی متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
  • دکتر علیرضا عمادی

سلام. دکتر علیرضا عمادی هستم، متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی 13:16

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:16

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:16