لیست پزشکان دکتر مهدی صالحی متخصص قلب وعروق
  • دکتر مهدی صالحی

سلام. دکتر مهدی صالحی هستم، متخصص قلب وعروق 13:35

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:35

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:35