دکتر کورش صمدپور دکتر کورش صمدپور
  • درباره من دکتر کورش صمدپور

سلام، دکتر کورش صمدپور هستم متخصص تغذیه 11:16

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:16

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:16