لیست پزشکان دکتر کورش صمدپور متخصص تغذیه
  • دکتر کورش صمدپور

سلام. دکتر کورش صمدپور هستم، متخصص تغذیه 15:17

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:17

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:17