لیست پزشکان دکتر محمد نصرتی متخصص داخلی
  • دکتر محمد نصرتی

سلام. دکتر محمد نصرتی هستم، متخصص داخلی 15:20

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:20

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:20