دکتر زیبا حسینی فرد دکتر زیبا حسینی فرد
  • درباره من دکتر زیبا حسینی فرد

سلام، دکتر زیبا حسینی فرد هستم متخصص داخلی 17:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:57