لیست پزشکان دکتر زیبا حسینی فرد متخصص داخلی
  • دکتر زیبا حسینی فرد

سلام. دکتر زیبا حسینی فرد هستم، متخصص داخلی 20:13

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:13

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:13