دکتر اعظم صالحی دکتر اعظم صالحی
  • درباره من دکتر اعظم صالحی

سلام. دکتر اعظم صالحی هستم، دکترای روانشناسی (مشاوره ازدواج) 15:05

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:05

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:05