دکتر مهرناز شهرستانی دکتر مهرناز شهرستانی
  • دکتر مهرناز شهرستانی

سلام. دکتر مهرناز شهرستانی هستم، متخصص کودکان 22:25

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:25

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:25