لیست پزشکان دکتر افسانه مهرنامی متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
  • دکتر افسانه مهرنامی

سلام. دکتر افسانه مهرنامی هستم، متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی 22:48

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:48

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:48