لیست پزشکان دکتر علیرضا متشکر متخصص اعصاب و روان
  • دکتر علیرضا متشکر

سلام. دکتر علیرضا متشکر هستم، متخصص اعصاب و روان 17:34

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:34

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:34