دکتر محمد ریاستی دکتر محمد ریاستی
  • دکتر محمد ریاستی

سلام. دکتر محمد ریاستی هستم، متخصص قلب وعروق 01:17

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:17

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:17