لیست پزشکان دکتر مهدی مشایخی فوق تخصص نوزادان
  • دکتر مهدی مشایخی

سلام. دکتر مهدی مشایخی هستم، فوق تخصص نوزادان 14:42

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:42

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:42