دکتر مهدی مشایخی دکتر مهدی مشایخی
  • درباره من دکتر مهدی مشایخی

سلام. دکتر مهدی مشایخی هستم، فوق تخصص نوزادان 20:40

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:40

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:40