دکتر فروزان رحیمی دکتر فروزان رحیمی
  • دکتر فروزان رحیمی

سلام. دکتر فروزان رحیمی هستم، متخصص چشم ( افتالمولوژی ) 22:25

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:25

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:25