لیست پزشکان دکتر فروزان رحیمی متخصص چشم (افتالمولوژی)
  • دکتر فروزان رحیمی

سلام. دکتر فروزان رحیمی هستم، متخصص چشم (افتالمولوژی) 03:26

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:26

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:26