لیست پزشکان دکتر مریم نیک خواجویی پزشک طب سنتی ایرانی
  • دکتر مریم نیک خواجویی

سلام. دکتر مریم نیک خواجویی هستم، پزشک طب سنتی ایرانی 22:29

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:29

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:29