لیست پزشکان دکتر جلال حسینی متخصص گوش و حلق وبینی
  • دکتر جلال حسینی

سلام. دکتر جلال حسینی هستم، متخصص گوش و حلق وبینی 13:15

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:15

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:15