لیست پزشکان دکتر نازنین شاه حسینی متخصص داخلی
  • دکتر نازنین شاه حسینی

سلام. دکتر نازنین شاه حسینی هستم، متخصص داخلی 17:28

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 17:28

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 17:28