لیست پزشکان دکتر سیدجواد محمدی متخصص گوش و حلق وبینی
  • دکتر سیدجواد محمدی

سلام. دکتر سیدجواد محمدی هستم، متخصص گوش و حلق وبینی 04:39

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:39

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:39