دکتر هادی حمیدیا دکتر هادی حمیدیا
  • دکتر هادی حمیدیا

سلام. دکتر هادی حمیدیا هستم، دکترای داروسازی 05:01

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 05:01

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 05:01