لیست پزشکان دکتر علیرضا ثابت پور فوق تخصص ریه
  • دکتر علیرضا ثابت پور

سلام. دکتر علیرضا ثابت پور هستم، فوق تخصص ریه 11:56

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:56

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:56