دکتر جعفر غفارزاده دکتر جعفر غفارزاده
  • درباره من دکتر جعفر غفارزاده

سلام. دکتر جعفر غفارزاده هستم، پزشک طب سنتی ایرانی 04:06

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:06

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:06