لیست پزشکان دکتر جعفر غفارزاده پزشک طب سنتی ایرانی
  • دکتر جعفر غفارزاده

سلام. دکتر جعفر غفارزاده هستم، پزشک طب سنتی ایرانی 03:33

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:33

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:33