لیست پزشکان دکتر محمد شکرانی متخصص کودکان
  • دکتر محمد شکرانی

سلام. دکتر محمد شکرانی هستم، متخصص کودکان 10:30

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:30

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:30