دکتر ناهید ضیائی اردکانی دکتر ناهید ضیائی اردکانی
  • دکتر ناهید ضیائی اردکانی

سلام. دکتر ناهید ضیائی اردکانی هستم، متخصص کودکان 11:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:14