لیست پزشکان دکتر ناهید ضیائی اردکانی متخصص کودکان
  • دکتر ناهید ضیائی اردکانی

سلام. دکتر ناهید ضیائی اردکانی هستم، متخصص کودکان 12:51

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:51

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:51