لیست پزشکان دکتر زهرا سلطانی فوق تخصص روماتولوژی
  • دکتر زهرا سلطانی

سلام. دکتر زهرا سلطانی هستم، فوق تخصص روماتولوژی 00:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 00:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 00:22