دکتر النا مکوندی دکتر النا مکوندی
  • درباره من دکتر النا مکوندی

سلام، دکتر النا مکوندی هستم روانپزشک ( سلامت جنسی ) 04:10

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:10

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:10