لیست پزشکان دکتر النا مکوندی روانپزشک
  • دکتر النا مکوندی

سلام. دکتر النا مکوندی هستم، روانپزشک 11:12

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:12

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:12