لیست پزشکان دکتر مرتضی حسن زاده متخصص داخلی
  • دکتر مرتضی حسن زاده

سلام. دکتر مرتضی حسن زاده هستم، متخصص داخلی 01:51

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 01:51

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 01:51