لیست پزشکان دکتر محمد پریمن جراح و متخصص چشم
  • دکتر محمد پریمن

سلام. دکتر محمد پریمن هستم، جراح و متخصص چشم 15:20

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:20

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:20