دکتر بهادر فرقانی دکتر بهادر فرقانی
  • دکتر بهادر فرقانی

سلام. دکتر بهادر فرقانی هستم، متخصص عفونی 10:24

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:24

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:24