دکتر علی کبیری دکتر علی کبیری
  • دکتر علی کبیری

سلام. دکتر علی کبیری هستم، پزشک عمومی 06:37

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 06:37

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 06:37