دکتر عارفه فکور دکتر عارفه فکور
  • دکتر عارفه فکور

سلام. دکتر عارفه فکور هستم، متخصص زنان و زایمان 19:11

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:11

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:11