لیست پزشکان دکتر فریبا شکری متخصص داخلی
  • دکتر فریبا شکری

سلام. دکتر فریبا شکری هستم، متخصص داخلی 15:23

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:23

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:23